Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru - Ystafelloedd Byw

A collection of items showing living rooms of all kinds throughout the 20th century - please add your living room memories and photographs to the collection by adding comments below and uploading your own items
Tynnwyd y ffotograff gan Geoff Charles. Elizabeth Lewis yn glanhau'r lamp olew yng nghegin y fferm. Gwerthwyd fferm Caeheulon i'r Comisiwn Coedwigaeth ym 1952. Tynnwyd y ffotograff hwn pan oedd Elizabeth Lewis a'i brawd Hywel ar fin gadael y fferm...
Highgate, Llanystumdwy, oedd cartref David Lloyd George rhwng 1864 a 1880. Yn dilyn marwolaeth sydyn ei dad ym 1864, daeth David Lloyd George i Highgate, cartref ei fam, i fyw gyda brawd ei fam, Richard Lloyd neu 'Yncl Lloyd'. Mae'r parlwr wedi ei ail...
Brawd a chwaer yn agor anrhegion Nadolig yn Prefab rhif 6, Cilgaint Llandinam, Gabalfa, Caerdydd. 1960au.
It was a house with many servants.  They had ‘a cook, a kitchen maid, a parlour maid, a housemaid, a nanny and a nursery maid, who all lived in.
Y fenyw y gellir gweld cip arni drwy'r drws yw Margaret, gwraig gyntaf J. F. Lloyd.
Image of Welsh dresser.
Ffotograff: Lolfa, tu mewn pre-fab sydd wedi’i ail-adeiladu yn Sain Ffagan
Ffotograff: Tu mewn tŷ 1955 rhes Rhyd-y-car - y lolfa
Ffotograff: Lolfa a chegin yn y sied
Hanes llafar: Beth Leyshon yn disgrifio'r parlwr
Ffotograff: Menyw yn eistedd yn lolfa ei chartref
Ffotograff: Teulu yn eistedd yn y lolfa
Hanes llafar: Mike Normansell yn sn am deledu lliw yn y lolfa [Saesneg]
Ffotograff: Lolfa, 1990au
Llangollen. Ystafell fyw mewn ty anhysbys.Cyfeirnod: 2001.6.46
Parry, Nance, Janet a Gwyneth Reynolds gyda'r Parch Elfed Lewis yn Dolwerdd, Talyllychau. 1961
Parry, Nance a Janet Reynolds gyda'r Parch Elfed Lewis yn Dolwerdd, Talyllychau. Yno hefyd y mae Walter, ffrind o'r Swisdir. 1961
 
  • Gadael sylw
  • Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw