Treftadaeth Amaethyddol
Tra mae cystadleuwyr yn mynd benben yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-muallt ... archwiliwch y cyfoeth o eitemau ar ffermio yng Nghymru i ddathlu ein treftadaeth amaethyddol.
Cymrwch Ran
I rannu eich lluniau ac atgofion ar y wefan, ac i gael mynediad at holl elfennau’r wefan, gallwch gofrestru am gyfrif yn rhad ac am ddim.
Chwilio'r map
Archwiliwch eitemau sy’n berthnasol i leoliad penodol drwy chwilio am god post neu leoliad
Straeon Cymru
Archwiliwch yr eitemau ac atgofion sy'n dathlu treftadaeth a hanes cyfoethog Cymru yn ôl math o gynnwys, straeon.
Darganfod
Chwilio am rywbeth penodol? Gwneud ymchwil? Ddim yn siŵr ble i ddechrau? Defnyddiwch y teclyn Darganfod i chwilio'r wefan a chanfod eitemau perthnasol, a nifer o drysorau eraill!

Casgliad y Werin Cymru

Gwefan yn llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru - y cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Gwyliwch Stori Anthony a gweld sut all eich casgliadau chi bod yn rhan o dreftadaeth ddigidol Cymru.

 

Cyfle i chi lenwi holiadur byr fydd yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni er mwyn gwella’r wefan. Cyflwynir gan ERS ltd.

 

Heb gofrestru eto?

Mae creu cyfrif yn hawdd - dechreuwch eich casgliad personol heddiw